Σταφύλια

Μέθοδος: OIV-MA-AS4-01                                                                              (Τύπος μεθόδου IV)

 

Περιγραφή: Η μικροβιολογική ανάλυση λαμβάνει χώρα με ανάπτυξη σε τρυβλία με κατάλληλο θρεπτικό μέσο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την δειγματοληψία στο οινοποιείο, ώστε το αποτέλεσμα της ανάλυσης να είναι αντιπροσωπευτικό της μικροβιολογικής κατάστασης του οίνου.

Ιδανικά, το δείγμα θα πρέπει να λαμβάνεται από το μέσο της δεξαμενής, αφού πρώτα έχει γίνει καλή ομογενοποίηση. Τα σκεύη που θα χρησιμοποιηθούν για την δειγματοληψία, πλένονται καλά . Αφού στεγνώσουν και λίγο πριν την δειγαμτοληψία ξεπλένονται με αλκοόλη, η οποία αφήνεται να εξατμιστεί στον αέρα.

Ως περιέκτη μπορείτε να χρησιμοποίησετε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη.

 

Οξικά βακτήρια:    Χρόνος παράδοσης αποτελεσμάτων 5 ημέρες

Ζύμομύκητες:        Χρόνος παράδοσης αποτελεσμάτων 7 ημέρες

Brettanomyces:     Χρόνος παράδοσης αποτελέσμάτων 10 ημέρες

Γαλακτικά βακτήρια: Χρόνος παράδοσης αποτελέσμάτων 10 ημέρες

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00