Μέταλλα

9.1 ΣΙΔΗΡΟΣ

9.2 XAΛΚΟΣ

9.3 ΚΑΛΛΙΟ

9.4 ΝΑΤΡΙΟ

Οι αναλύσεις των μετάλλων γίνονται από συνεργαζόμενο με εμάς εργαστήριο, με την μέθοδο της Φασματοσκοπίας Ατομικής Απορρόφησης.

 

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 100 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 72 h

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00