Αναζήτηση

Winewoods

Χρήση: Όσο το δυνατόν πιο κοντά στην παραδοσιακή παλαίωση.

Ερυθρό κρασί: Μετά την απολάσπωση. Σε οίνους.

Λευκό κρασί: Μετά την απολάσπωση. Σε οίνους.

Με τη βοήθεια ενός προσαρμοσμένου συστήματος εγκατάστασης ή με την τοποθέτηση του σάκου εμβάπτισης κατευθείαν μέσα στη δεξαμενή.

Τεχνικό Φυλλάδιο

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00