Analysis

Analysis (11)

Analysis

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 06:41

CO2

Written by

Μέθοδος: OIV-MA-AS314-01 (titrimetry)             (Τύπος μεθόδου IV)

Περιγραφή: Αφού το δείγμα ψυχθεί, το CO2 μετατρέπεται πλήρως σε Na2CO3, με την προσθήκη ΝαΟΗ  μέχρι το pH του διαλύματος να ανέβει στο 10-11.

Η περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα υπολογίζεται από τον όγκο του οξέος που απαιτείται για την αλλαγή του ρΗ από 8.6 (διττανθρακική μορφή)  έως 4,0 (ανθρακικό οξύ).  Παράλληλα διεξάγεται λευκός προσδιορισμός σε οίνο όπου προηγουμένως έχει αφαιρεθεί το CO2, ώστε να αφαιρεθεί η κατανάλωση που οφείλεται στα οξέα του οίνου. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε g/L.

H μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε ήρεμους (still) οίνους.

 

Μέθοδος: OIV-MA-AS314-02 (aphrometer)             (Τύπος μεθόδου I)

Περιγραφή: Η μέθοδος αυτή προσδιορίζει έμμεσα το CΟ2 μέσω της μέτρησης της πίεσης εντός της φιάλης, με τη βοήθεια αφρομέτρου. Εφαρμόζεται σε ημιαφρώδεις και αφρώδεις οίνους και το αποτέλεσμα δίνεται σε Pascals (Pa).

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 750 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 48 h

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 06:40

Μέταλλα

Written by

9.1 ΣΙΔΗΡΟΣ

9.2 XAΛΚΟΣ

9.3 ΚΑΛΛΙΟ

9.4 ΝΑΤΡΙΟ

Οι αναλύσεις των μετάλλων γίνονται από συνεργαζόμενο με εμάς εργαστήριο, με την μέθοδο της Φασματοσκοπίας Ατομικής Απορρόφησης.

 

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 100 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 72 h

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 06:39

Αφομοιώσιμο Άζωτο

Written by

8.1 AΦΟΜΟΙΩΣΙΜΟ ΑΖΩΤΟ (YAN)

Μέθοδος: Internal Method (Enzymatic)

Περιγραφή:

H ανάλυση του αφομιώσιμου αζώτου στο γλέυκος , αποτελεί εργαλείο για την σωστή θρέψη των ζυμομυκήτων  και την αποφυγή εμφάνισης αναγωγικών οσμών ή/και κολλημένων ζυμώσεων. Το ΥΑΝ (ΥΑΝ- Yeast Assimable Nitrogen) αποτελείται από τα ά-αμινοξέα εκτός της προλίνης, τα ελέυθερα κατιοντα αμμωνίου (ΝΗ4+) και τα προίοντα της υδρόλυσης της πλάγιας αλυσίδας της  L-αργινίνης.

Το άζωτο μετράται ενζυματικά- φασματοφωτομετρικά με δύο διαφορετικές αναλύσεις στα 340 nm.

Στην πρώτη ανάλυση προσδιορίζεται το πρωτογενές αμινο-άζωτο και στη δέυτερη προσδιορίζεται  η αμμωνία, η ουρία και η αργινίνη.

 

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 ml

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h>

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 06:39

Σταφύλια

Written by

Μέθοδος: OIV-MA-AS4-01                                                                              (Τύπος μεθόδου IV)

 

Περιγραφή: Η μικροβιολογική ανάλυση λαμβάνει χώρα με ανάπτυξη σε τρυβλία με κατάλληλο θρεπτικό μέσο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την δειγματοληψία στο οινοποιείο, ώστε το αποτέλεσμα της ανάλυσης να είναι αντιπροσωπευτικό της μικροβιολογικής κατάστασης του οίνου.

Ιδανικά, το δείγμα θα πρέπει να λαμβάνεται από το μέσο της δεξαμενής, αφού πρώτα έχει γίνει καλή ομογενοποίηση. Τα σκεύη που θα χρησιμοποιηθούν για την δειγματοληψία, πλένονται καλά . Αφού στεγνώσουν και λίγο πριν την δειγαμτοληψία ξεπλένονται με αλκοόλη, η οποία αφήνεται να εξατμιστεί στον αέρα.

Ως περιέκτη μπορείτε να χρησιμοποίησετε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη.

 

Οξικά βακτήρια:    Χρόνος παράδοσης αποτελεσμάτων 5 ημέρες

Ζύμομύκητες:        Χρόνος παράδοσης αποτελεσμάτων 7 ημέρες

Brettanomyces:     Χρόνος παράδοσης αποτελέσμάτων 10 ημέρες

Γαλακτικά βακτήρια: Χρόνος παράδοσης αποτελέσμάτων 10 ημέρες

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 06:37

Δείκτες Ερυθρών Οίνων

Written by

6.1  ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΩΣΗ ΟΙΝΟΥ

Μέθοδος: Φασματοσκοπική, OIV-MA-AS2-07B, ( Τύπος μεθόδου IV)

Περιγραφή: Το χρώμα των ερυθρών οίνων εκτιμάται αναλυτικά με 2 παραμέτρους

1. την ένταση (Ι) που είναι το άθροισμα των απορροφήσεων του οίνου στα  420 nm, 520 nm και 620 nm και

2. την απόχρωση (S) που ισοδυναμεί με το πηλίκο της απορρόφησης στα 420 nm προς αυτής των 520 nm.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 20 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

6.2 ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (Δ.Φ.Ο)

Μέθοδος: internal method

Περιγραφή: Ο προσδιορισμός των φαινολικών ουσιών βασίζεται στην ισχυρή απορρόφηση που παρουσιάζουν οι βενζολικοί δακτύλιοι των φαινολικών ενώσεων στο υπεριώδες φως. O υπολογισμός τους γίνεται φασματοφωτομετρικά στα 280 nm.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

6.3 ΔΕΙΚΤΗΣ  FOLIN CIOCALTEU

Μέθοδος: Spectroscopy, OIV-MA-AS2-10, ( Τύπος μεθόδου IV)

Περιγραφή: Το  αντιδραστήριο Folin- Ciocalteu   οξειδώνει  όλα τα τα φαινολικά συστατικά  του οίνου και το ίδιο ανάγεται σε ένα μίγμα οξιδίων μπλέ χρώματος.

Το μπλέ χρώμα που παράγεται, εμφανίζει maximum απορρόφηση στα 750nm και η απορρόφηση αυτή, είναι ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης των φαινολικών του οίνου.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 06:36

Σάκχαρα

Written by

Στο γλεύκος υπάρχουν διάφοροι τύποι σακχάρων. Η γλυκόζη και η φρουκτόζη είναι τα κύρια σάκχαρα των οίνων, αλλά υπάρχουν επίσης μικρές ποσότητες άλλων σακχάρων, όπως είναι οι πεντόζες.

Με τον όρο ανάγοντα σάκχαρα εννοούμε τα σάκχαρα που μπορούν να ανάγουν τον Cu++ σε αλκαλικό περιβάλλον. (γλυκόζη + φρουκτόζη+ πεντόζες). Από αυτά μόνο η φρουκτόζη και η γλυκόζη είναι ζυμώσιμα σάκχαρα. Οι πεντόζες δεν καταναλώνονται από τις ζύμες και η περιεκτικότητα σε αυτές παραμένει σταθερή κατά την διάρκεια της ζύμωσης. Τα ανάγοντα σάκχαρα στο σύνολο τους προσδιορίζονται με μεθόδους που στηρίζονται στην αναγωγή του Cu++ , όπως είναι οι μέθοδοι Lane & Eynon και Rebelein. Μετά  την ολοκλήρωση της ζύμωσης  πολλές φορές είναι προτιμότερο να γνωρίζουμε με ακρίβεια την συγκέντρωση των γλυκόζη + φρουκτόζη , αφού αυτά είναι τα σάκχαρα που μπορούν να ζυμωθούν από τις ζύμες και η με ακρίβεια μέτρηση τους , εξασφαλίζει έναντι μιας  ανεπιθύμητης επαναζύμωσης.

 

5.1 Ανάγοντα Σάκχαρα - Μέθοδος:  OIV-MA-AS311-01A (τύπος μεθόδου IV)

Περιγραφή: Η μέθοδος  περιλαμβάνει την αντίδραση των αναγόντων σακχάρων που υπάρχουν στο δείγμα με περίσσεια αλκαλικού δ/τος  χαλκού (Cu ++).

Η ποσότητα του Cu ++ που απομένει μετά την αντίδραση ανάγεται από δ/μα  ιωδίου   (2Cu++ + 2I– → 2Cu+ + I2), και το ιώδιο που παράγεται  τιτλοδοτείται  με διάλυμα θειοθειïκού  νατρίου. (I2 + 2S2O32- → 2I– + S4O62-).

 

5.2 Γλυκόζη + Φρουκτόζη: Επίσημη ενζυματική μέθοδος OIV-MA-AS311-02 (τύπος μεθόδου IΙ)

Η γλυκόζη και η φρουκτόζη προσδιορίζονται μετά από μια σειρά ενζυμικών αντιδράσεων και φασματοσκοπική μέτρηση στα 340 nm.

 

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 06:34

Συντηρητικά

Written by

4.1 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ  ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟ ΘΕΙΩΔΕΣ

4.1.1 Μέθοδος:  ΙΩΔΟΜΕΤΡΙΚΗ, OIV-MA-AS323-04B ( Τύπος μεθόδου IV) (Iodometry-ethanal correction)

 Με την μέθοδο της ιωδομετρίας (Ripper Method), προσδιορίζονται το ελεύθερο και ολικό διοξείδιο του θείου  με τιτλοδότηση του δείγματος με πρότυπο διάλυμα ιωδίου. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται μια τρίτη τιτλοδότηση, όπου προηγουμένως στο δείγμα έχει προστεθεί αιθανάλη (διόρθωση ακεταλδεύδης)  Με τον τρόπο αυτό, μηδενίζεται η παρεμπόδιση που προκαλείται α) από το ασκορβικό οξύ, που ίσως έχει προστεθεί σε λευκούς και ροζέ οίνους Β) των χρωστικών προκειμένου για ερυθρούς οίνους.

4.1.2 Ενζυματική μέθοδος (internal method )

Ο προσδιορισμός του ελεύθερου διοξειδίου του θείου βασίζεται στην αντίδραση του ελεύθερου διοξειδίου του θείου και της φουξίνης . H αύξηση της απορρόφησης στα 575nm είναι ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης του ελευθέρου θειώδους, η οποία υπολογίζεται με την βοήθεια καμπύλης βαθμονόμησης, η οποία κατασκευάζεται σε καθημερινή βάση.

 Ο προσδιορισμός του ολικού διοξείδιο του θείου βασίζεται στην αρχή της ενζυματικής αντίδρασης :

                      (sulfite oxidase)

(1) SO32- + O2 + H2O ↔ SO42- + H2O2

                   (NADH - peroxidase)

(2) H2O2 + NADH + H+ → 2 H2O + NAD+

Η συγκέντρωση του ολικού θειώδους είναι αντίστοιχη της ποσότητας NAD+ που παράγεται , η οποία καθορίζεται με εξαιρετική ακρίβεια από την διαφορά  στην απορρόφηση στα 340nm.

4.1.3 Επίσημη μέθοδος: Αspiration method ,  OIV-MA-AS323-04A  (Τύπος μεθόδου IΙ)

Tο ελεύθερο διοξείδιο του θείου συμπαρασύρεται από ένα ρεύμα αέρα και παγιδεύεται σε ένα διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου, όπου οξειδώνεται προς  θειικό οξύ, το οποίο τη συνέχεια τιτλοδοτείται με πρότυπο διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου.  Η διαδικασία γίνεται σε χαμηλή θερμοκρασία.

Το ολικό διοξείδιο του θείου απελευθερώνεται από το κρασί με θέρμανση σε υψηλή θερμοκρασία (περίπου 100°C ) και στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία, όπως και στο ελεύθερο θειώδες.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος:

Ιωδομετρικά 100 mL                                                                             

Ενζυματικά 10 mL

Αspiration 100 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

4.2 ΣΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ

Μέθοδος: Απόσταξη μεθ’ υδρατμών & UV  OIV-MA-AS313-14A ( Τύπος μεθόδου IV).

Περιγραφή: Το σορβικό οξύ  χρησιμοποιείται κυρίως σε γλυκούς οίνους για  την αντιζυμωτική του δράση. Κατά τον προσδιορισμό του, το σορβικό οξύ παραλαμβάνεται μετά από  απόσταξη μεθ’ υδρατμών και η συγκέντρωση του προσδιορίζεται  φασματοσκοπικά με την μέτρηση της απορρόφησης  στα 256 nm  και την χρήση βαθμονομημένης καμπύλης αναφοράς.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 20 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

4.3 ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ

Μέθοδος: Εσωτερική μέθοδος   (colorimetric)

Περιγραφή: Το ασκορβικό οξύ  χρησιμοποιείται ως αντιοξειδωτικό , κυρίως σε λευκούς και ροζέ οίνους. Ο προσδιορισμός του γίνεται βάση της ακόλουθης αντίδρασης:

                 (5-methylphenazinium methosulphate)

(1) L-Ascorbic acid + R-H2 + MTT → dehydroascorbate +  MTT-formazan + H+

                        (ascorbic acid oxidase)

(2) L-Ascorbic acid + ½O2 → dehydroascorbate + H2O

 και φασματοσκοπική μέτρηση στα 578 nm.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 06:33

Δοκιμές Σταθεροποίησης

Written by

Στο γλεύκος υπάρχουν διάφοροι τύποι σακχάρων. Η γλυκόζη και η φρουκτόζη είναι τα κύρια σάκχαρα των οίνων, αλλά υπάρχουν επίσης μικρές ποσότητες άλλων σακχάρων, όπως είναι οι πεντόζες.

Με τον όρο ανάγοντα σάκχαρα εννοούμε τα σάκχαρα που μπορούν να ανάγουν τον Cu++ σε αλκαλικό περιβάλλον. (Γλυκόζη + φρουκτόζη + πεντόζες). Από αυτά μόνο η φρουκτόζη και η γλυκόζη είναι ζυμώσιμα σάκχαρα. Οι πεντόζες δεν καταναλώνονται από τις ζύμες και η περιεκτικότητα σε αυτές παραμένει σταθερή κατά την διάρκεια της ζύμωσης. Τα ανάγοντα σάκχαρα στο σύνολο τους προσδιορίζονται με μεθόδους που στηρίζονται στην αναγωγή του Cu++, όπως είναι οι μέθοδοι Lane & Eynon και Rebelein. Μετά  την ολοκλήρωση της ζύμωσης  πολλές φορές είναι προτιμότερο να γνωρίζουμε με ακρίβεια την συγκέντρωση των γλυκόζη + φρουκτόζη , αφού αυτά είναι τα σάκχαρα που μπορούν να ζυμωθούν από τις ζύμες και η με ακρίβεια μέτρηση τους , εξασφαλίζει έναντι μιας  ανεπιθύμητης επαναζύμωσης.

3.1 Ανάγοντα Σάκχαρα - Μέθοδος: OIV-MA-AS311-01A (τύπος μεθόδου IV).

Περιγραφή: Η μέθοδος  περιλαμβάνει την αντίδραση των αναγόντων σακχάρων που υπάρχουν στο δείγμα με περίσσεια αλκαλικού δ/τος  χαλκού (Cu ++).

Η  ποσότητα του Cu ++ που απομένει μετά την αντίδραση ανάγεται από δ/μα ιωδίου (2Cu++ + 2I– → 2Cu+ + I2), και το ιώδιο που παράγεται  τιτλοδοτείται  με διάλυμα θειοθειïκού  νατρίου. (I2 + 2S2O32- → 2I– + S4O62-).

3.2 Γλυκόζη + Φρουκτόζη: Επίσημη ενζυματική μέθοδος OIV-MA-AS311-02 (τύπος μεθόδου IΙ)

Η γλυκόζη και η φρουκτόζη προσδιορίζονται μετά από μια σειρά ενζυμικών αντιδράσεων και φασματοσκοπική μέτρηση στα 340 nm .

 

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 06:28

Αλκοόλη

Written by

2.1 ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Μέθοδος: Επίσημη μέθοδος,  Απλή απόσταξη OIV-MA-AS312-01A (τύπος μεθόδου I)

Περιγραφή: Για την  μέτρηση του αλκοολικού τίτλου (% Vol) χρησιμοποιείται η επίσημη μέθοδος. Προς τούτο πραγματοποιείται απόσταξη του οίνου και προσδιορισμός του αλκοολικού τίτλου του αποστάγματος με πυκνομετρία.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 300 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

2.1.2 Πυκνότητα ή ΒΑΘΜΟΙ BAUME ή BRIX

Μέθοδος: Pycnometry (OIV-MA-AS2-01A) (τύπος μεθόδου I)

Περιγραφή: Η αρχική πυκνότητα, οι  βαθμοί Βaumé και οι βαθμοί Brix  αποτελούν ένα μέτρο της  συγκέντρωσης  των σακχάρων στον χυμό του σταφυλιού. Από τους βαθμούς αυτούς, μπορούμε να υπολογίσουμε προσεγγιστικά τον αλκοολικό τίτλο που θα αποκτήσει ο οίνος μετά την αποζύμωση.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 300 mL ή  περίπου 300 ράγες σταφυλιού

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

 

2.1.3 ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕ ΓΛΕΥΚΗ ΕΝ ΖΥΜΩΣΕΙ

Μέθοδος: (OIV-MA-AS312-01A   + OIV-MA-AS2-01A) (τύπος μεθόδου I)

Υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης του αλκοολικού τίτλου σε γλεύκη εν ζύμωση, με την ταυτόχρονη μέτρηση του Baume (ή των σακχάρων, για προχωρημένες ζυμώσεις)  και του κτηθέντα αλκοολικού τίτλου και την χρήση κατάλληλου  μαθηματικού μοντέλου.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 300 mL ή  περίπου 300 ράγες σταφυλιού

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 06:25

Οξέα

Written by

1.1 pH 

Επίσημη μέθοδος: OIV –MA-AS313-15-PH  (Τύπος μεθόδου I)

Περιγραφή: Το pH στον οίνο αναλύεται με χρήση βαθμονομημένου πεχάμετρου (η βαθμονόμηση & ο έλεγχος του ηλεκτροδίου  πραγματοποιείται καθημερινά) συνδυασμένο με ειδικό ηλεκτρόδιο ακρίβειας τριών δεκαδικών ψηφίων (το αποτέλεσμα δίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία).

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 50 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.2 ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ 

Επίσημη μέθοδος: OIV MA-AS313-01 (Τύπος μεθόδου I)

Περιγραφή: Η ολική οξύτητα υπολογίζεται με τιτλοδότηση με πρότυπο διάλυμα NaOH σε δείγμα απαλλαγμένο από το διοξείδιο του άνθρακα και το αποτέλεσμα εκφράζεται σε g/L τρυγικού οξέος .

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 20 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.3 ΠΤΗΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ

1.3.1. Επίσημη μέθοδος (απόσταξη μεθ’ υδρατμών): OIV MA-AS313-02 ( Τύπος μεθόδου I)

Περιγραφή: Η πτητική οξύτητα προέρχεται από τα οξέα της σειράς  του οξικού οξέος  και υπολογίζεται  με τιτλοδότηση του δείγματος  που προκύπτει μετά  από απόσταξη μεθ’ υδρατμών .  Για την απόσταξη χρησιμοποιείται  η αυτόματη συσκευή απόσταξης   Super D.E.E του οίκου Gibertini. Το αποτέλεσμα εκφράζεται σε g/l οξικού οξέος.

1.3.2. Ενζυματική μέθοδος  μέτρησης οξικού οξέος  (internal method)

Το οξικό οξύ συμμετέχει σε ποσοστό 85-90% στην πτητική οξύτητα   και η μέτρηση αυτού χρησιμοποιείται σαν μέτρηση ρουτίνας της πτητικής οξύτητας.  Ο υπολογισμός γίνεται με  ενζυματική  μέθοδο και μέτρηση στα  340 nm .

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος:      απόσταξη μεθ’ υδρατμών:  40 mL

Ενζυματική μέθοδος:  10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.4 L- ΜΗΛΙΚΟ ΟΞΥ

1.4.1. Επίσημη ενζυματική  μέθοδος: OIV-MA-AS313-11( Τύπος μεθόδου II)

Περιγραφή: Η ανάλυση του L-μηλικού οξέος λειτουργεί σαν δείκτης της πορείας της μηλογαλακτικής ζύμωσης κατά τη διάρκεια της οινοποίησης. To L- μηλικό οξύ είναι το ισομερές που υπάρχει φυσικά στα σταφύλια.  Η μέτρησή του L-μηλικού οξέος  γίνεται μετά από ενζυματική αντίδραση και φασματοσκοπική  μέτρηση στα 340 nm  .

1.4.3. Χρωματογραφία Λεπτής στοιβάδας. Η πορεία της  μηλογαλακτικής ζύμωσης ελέγχεται  και με χρήση χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας  TLC . Με την μέθοδο αυτή μπορούμε να ελέγξουμε το κατά πόσο έχει ξεκινήσει η μηλογαλακτική ζύμωση  και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται (αρχή, μέση , τέλος) . Η ολοκλήρωση της μηλογαλακτικής ζύμωσης θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται και με την ενζυματική μέτρηση του L-μηλικού οξέος.

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.5 ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ

Επίσημη ενζυματική  Μέθοδος: OIV-MA-AS313-07( Τύπος μεθόδου II)

Περιγραφή: Η ανάλυση του γαλακτικού οξέος λειτουργεί, παράλληλα με την μέτρηση του μηλικού,  σαν δείκτης της πορείας της μηλογαλακτικής ζύμωσης κατά τη διάρκεια της οινοποίησης. O ποσοτικός προσδιορισμός του γαλακτικού οξέος γίνεται μετά από ενζυματική αντίδραση και φασματοσκοπική  μέτρηση στα 340 nm  .

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.6 ΚΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ

Μέθοδος: OIV-MA-AS313-09 ( Τύπος μεθόδου II)

Περιγραφή: Η ανάλυση του κιτρικού οξέος γίνεται μετά από ενζυματική αντίδραση και φασματοσκοπική  μέτρηση στα 340 nm  .Το ανώτατο  όριο του κιτρικού οξέος στο κρασί σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι  1 g/L .

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

1.7 ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ

Μέθοδος: Εσωτερική μέθοδος  (colorimetric)

Περιγραφή: Η ανάλυση του τρυγικού οξέος γίνεται χρωματομετρικά και η μέτρηση φασματοφωτομετρικά  στα 505 nm

Απαιτούμενη ποσότητα δείγματος: 10 mL

Χρόνος παράδοσης αποτελέσματος: 24 h

INNOVINO

+30 2106667673

Διεύθυνση

Μ. Αλεξάνδρου 21
Μ.Αλεξάνδρου 21
Παλλήνη
15351 Παλλήνη

Ωράριο

Monday - Friday
Δευτέρα - Παρασκευή
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00